สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

ลวดมัดเหล็ก

ลวดมัดเหล็ก

ลวดมัดเหล็ก มีลักษณะเป็นลวดเส้นเล็กๆ ใช้สำหรับผู้เหล็กเส้น เพื่อเป็นโครงสร้างเพื่อความแข็งแรง สำหรับยึดคอนกรีต เช่น  พื้น  คาน คอนกรีต จะต้องมีการผู้เหล็กเพือเป็นโครง ก่อนเทคอนกรีต