สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

ท่อเฟอร์นิเจอร์

ท่อเฟอร์นิเจอร์

ท่อเฟอร์นิเจอร์เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง และก่อสร้าง ทุกชนิด เพราะมีความคงทน สวยงาม เช่นเฟอร์นิเจอร์, การตกแต่งภายในอาคาร ประตูบ้าน, ราวกันตก, ราวบันได, ระเบียงบ้าน หรือรถจักรยาน ชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์