สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กเหลี่ยมตัน

เหล็กเหลี่ยมตัน

เหล็กเหลี่ยมตัน เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง
เหล็กดัดกันขโมย หรือใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานที่เป็นหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น