สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กเพลาขาว

เหล็กเพลาขาว

เหล็กเพลาขาว เหมาะสำหรับงานกลทั่วไป ที่กลึงหรือตัดเฉือนแล้วใช้งานได้เลย
ไม่ต้องนำไปปรับปรุงคุณภาพผิวอีก