สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กเพลาแข็ง

เหล็กเพลาแข็ง

เหล็กเพลาแข็ง เหมาะสำหรับงานกลทั่วไป ที่กลึงหรือตัดเฉือนแล้วใช้งานได้เลย
ไม่ต้องนำไปปรับปรุงคุณภาพผิวอีก