สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กโครงสร้างตัวซี

เหล็กโครงสร้างตัวซี

เหล็กโครงสร้างตัวซี นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างหลังคา,ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างอื่นๆ
เพราะขึ้นโครงได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา แข็งแรงทนทาน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว