สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กแผ่นดำ

เหล็กแผ่นดำ

 เหล็กแผ่นดำมีลักษณะเป็น แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป 
ใช้สำหรับงานปูพื้นขึ้นรูปทั่วไป เช่น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ โครงสร้างสะพาน-เรือ-
รถพ่วง-เครื่องจักร รวมไปถึงงานอื่น ๆ