สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กท่อเหลี่ยม เหล็กท่อแบน

เหล็กท่อเหลี่ยม เหล็กท่อแบน

เหล็กท่อเหลี่ยม เหล็กท่อแบนใช้สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน นั่งร้าน และ
โครงหลังคา มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วย คุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน
น้ำหนักเบา