สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กฉาก

เหล็กฉาก

เหล็กฉากเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง เหล็กฉากขนาดใหญ่ ใช้สำหรับถักทำเสาโกดัง โรงงาน เหล็กฉากขนาดเล็ก
ยังใช้ทำโครงสร้างเบาะรถโดยสาร ขนาดเล็กสำหรับโดยสาร การทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆ