สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

ไอบีม

ไอบีม

เหล็กไอบีม ใช้สำหรับโครงสร้างเสา คาน และรางเครน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก