Our Product

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

Lip Channel

Lip Channel

เหล็กโครงสร้างตัวซี นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างหลังคา,ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างอื่นๆ

เพราะขึ้นโครงได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา แข็งแรงทนทาน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว