Our Product

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

H-beams

H-beams

เหล็กรูปพรรณชนิดรีดร้อน ใช้กับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ รับน้ำหนักมาก นิยมใช้ทำ เสา
และคาน ในงานโครงสร้างเหล็ก ลักษณะเส้นตรง เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส ปีกบนล่าง
บริเวณด้านในและปลายมีความหนาเท่ากันตลอด