ร่วมงานกับเรา

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

อัพเดตเมื่อวันที่ 4/5/2558

ร่วมงานกับเรา Job

ที่กรุงไทยค้าเหล็ก และสาขาต่างๆเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง เราจึงกำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นซึ่งเป็นที่ต้องการและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราในการสร้างธุรกิจให้เติบโตเพื่อก้าวไปสู่องค์กรชั้นนำที่มีศักยภาพ  มาร่วมก้าวไปด้วยกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่การงานและร่วมประสบความสำเร็จกับเรา

  • พนักงานขาย จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • พนักงานขับรถเทเลอร์ จำนวน 10 ตำแหน่ง