เกี่ยวกับเรา

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

 

บริษัทกรุงไทยค้าเหล็ก จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เปิดดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 20ปี ในนาม หจก. กรุงไทยค้าเหล็ก ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาจดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด เป็น “ บริษัทกรุงไทยค้าเหล็ก จำกัด ” 


       
 

ดำเนินธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด แต่เน้นที่ เหล็กก่อสร้างทุกชนิด ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ มีสาขาในเครือทั้งหมดดังนี้ บจก.ไทเกอร์ สตีล จ.พระนครศรีอยุธยา , บจก. เค สตีล จ.ขอนแก่น , บจก. ยู สตีล จ.อุดรธานี และสาขาในนาม กรุงไทยค้าเหล็ก จำนวน 2 สาขา และในสาขา 2 ยังเปิดเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรทุกชนิด จุดเด่นของเราคือเน้นการบริการขนส่งสินค้า