ข่าวสาร : ส่งออกเหล็กของแม็กซิโก-สหรัฐ ตกฮวบ

 

ยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจากภูมิภาครวมทั้งหมด 458,105 ตัน ลดลง จาก 507,074 ตัน ผู้ส่งออกหลักอย่างประเทศ แม็กซิโกปริมาณการส่งออกลดลง  160,309 ตัน จาก 237,182 ตัน  ในขณะที่การส่งออกในประเทศบราซิลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่  287,586 ตัน จาก 239,125 ตัน

โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศแม็กซิโกไปยังสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม  คิดเป็นมูลค่า 342 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 398 ล้านดอลลาร์สหรัฐ