ติดต่อเรา

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

กรุงไทยค้าเหล็ก

บจก.กรุงไทยค้าเหล็ก ที่อยู่ 222 ม.1 ถ.ศรีเพชร ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร. 044-307100-2 , 044-307107 แฟกซ์ 044-307130-1
อีเมล kt_steel1221@hotmail.com

ส่งเรื่อง/ข้อความเพื่อติดต่อเรา

ชื่อ-นามสุกล
อีเมล์
โทรศัพท์
เรื่อง
ข้อความ
รหัสป้องกัน